دسته‌ها
قیمت بالابر نفری

قیمت بالابر نفری

قیمت بالابر نفر بر هیدرولیکی با لوازم استاندارد هیدرولیکی در حدود سه متر ارتفاع نزدیک 21 ملیون تمام می‌شود